Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty, inne) należy składać w Stołecznym Biurze Turystyki przy placu Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. nr 1051 (sekretariat), 00-901 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty.

O sposobie załatwienia sprawy Stołeczne Biuro Turystyki powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Broszury i przewodniki do pobrania:

Serdecznie zachęcamy do pobrania wydawnictw promujących Warszawę w wersji cyfrowej.
W przypadku zainteresowania otrzymaniem materiałów drukowanych prosimy o skierowanie pisemnej prośby do Dyrektora Biura na adres sekretariat@go2warsaw.pl. Mając na uwadze usprawnienie komunikacji prosimy o podanie w piśmie Państwa numeru telefonu, określenie przeznaczenia broszur oraz wielkości zapotrzebowania z wyszczególnieniem tytułów, ilości oraz wersji językowych.


Informujemy, że Państwa prośba zostanie rozpatrzona indywidualnie przy uwzględnieniu realizowanej przez Biuro strategii promocji oraz aktualnych stanów magazynowych.


Wydawnictwa można będzie odebrać z magazynu przy ulicy Siedmiogrodzkiej 20  po otrzymaniu informacji o przydzielonych ilościach w terminie ustalonym przez pracownika Stołecznego Biura Turystyki.

 

 


Wprowadził BZMW/igmyrek 2009-07-16
Aktualizujący Gmyrek Iwona 2019-10-09
Zatwierdzający Gmyrek Iwona 2019-10-09
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-10-09
Wersja standardowa