Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję (podania, wnioski, oferty, inne) należy składać w Stołecznym Biurze Turystyki przy placu Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, X piętro, pok. nr 1051 (sekretariat), 00-901 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty.
O sposobie załatwienia sprawy Stołeczne Biuro Turystyki powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Broszury i przewodniki do pobrania:
Serdecznie zachęcamy do pobrania wydawnictw promujących Warszawę w wersji cyfrowej.
W przypadku zainteresowania otrzymaniem materiałów drukowanych prosimy o skierowanie pisemnej prośby do Dyrektora Biura na adres sekretariat@go2warsaw.pl. Mając na uwadze usprawnienie komunikacji prosimy o podanie w piśmie Państwa numeru telefonu, określenie przeznaczenia broszur oraz wielkości zapotrzebowania z wyszczególnieniem tytułów, ilości oraz wersji językowych.

Informujemy, że Państwa prośba zostanie rozpatrzona indywidualnie przy uwzględnieniu realizowanej przez Biuro strategii promocji oraz aktualnych stanów magazynowych.

Wydawnictwa można będzie odebrać z magazynu przy ulicy Siedmiogrodzkiej 20  po otrzymaniu informacji o przydzielonych ilościach w terminie ustalonym przez pracownika Stołecznego Biura Turystyki.

 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa