Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Stołecznego Biura Turystyki jest w szczególności:

- wdrażanie strategii rozwoju turystyki i strategii promocji turystyki m.st. Warszawy w kraju i za granicą

- prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej m.st. Warszawy przy zastosowaniu rozmaitych form i środków

- realizacja zadań z zakresu promocji m.st. Warszawy w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej

- udział i współudział w promocji m.st. Warszawy na krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, m.in. poprzez uczestnictwo w targach usług turystycznych oraz imprezach promujących Warszawę w kraju i za granicą

- organizowanie i obsługa imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne celem promocji m.st. Warszawy

- dzialalność wydawnicza obejmująca informację i promocję turystyki m.st. Warszawy oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych

- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, zgodnie ze strategią rozwoju turystyki i strategią promocji turystyki, w tym opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych

 


Wprowadził BZMW/igmyrek 2009-07-16
Aktualizujący bzmw/igmyrek 2009-07-16
Zatwierdzający bzmw/btekieli 2009-07-16
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-07-16
Wersja standardowa