Kanał Wyżej
Przedmiot działalności

 
Przedmiotem działalności Stołecznego Biura Turystyki jest w szczególności:
- wdrażanie strategii rozwoju turystyki i strategii promocji turystyki m.st. Warszawy w kraju i za granicą
- prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej m.st. Warszawy przy zastosowaniu rozmaitych form i środków
- realizacja zadań z zakresu promocji m.st. Warszawy w zakresie turystyki biznesowej i kongresowej
- udział i współudział w promocji m.st. Warszawy na krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych, m.in. poprzez uczestnictwo w targach usług turystycznych oraz imprezach promujących Warszawę w kraju i za granicą
- organizowanie i obsługa imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne celem promocji m.st. Warszawy
- dzialalność wydawnicza obejmująca informację i promocję turystyki m.st. Warszawy oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, zgodnie ze strategią rozwoju turystyki i strategią promocji turystyki, w tym opracowywanie i wdrażanie produktów turystycznych
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działalności

Wersja standardowa