Kanał Wyżej
Dyrekcja Stołecznego Biura Turystyki

Dyrektor: Paweł Moras
e-mail: sekretariat@go2warsaw.pl
tel. 22 656 64 86
Zastępca Dyrektora: Bartosz Milczarczyk
e-mail: sekretariat@go2warsaw.pl
tel. 22 656 64 86
Główny Księgowy: Hanna Lubowicka-Bielicka
e-mail: hanna.lubowicka@go2warsaw.pl
p.o. Kierownika w Dziale Promocji Turystyki: Beata Zwadziszewska
e-mail: beata.zwadziszewska@go2warsaw.pl
tel. 22 699 53 04
Kierownik Działu Informacji Turystycznej: Mariola Pieńkowska
e-mail: mariola.pienkowska@go2warsaw.pl
tel. 22 656 64 84
Inspektor ochrony danych: Tomasz Nowak 
e-mail: iod@go2warsaw.pl
Koordynator ds. dostępności: Ryszard Podkowa 
e-mail: dostepnosc@go2warsaw.pl
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Dyrekcja Stołecznego Biura Turystyki

Wersja standardowa